Welcome!!!!

Chào mừng đến với website của My Vương!

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình. Nếu chưa đăng ký, hãy hoặc xem phim hướng dẫn tại đây http://daotao.violet.vn/Data/Library/1/Index.html Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI VIẾT  (9 bài)
2473498

MƯỜI NGUYÊN TẮC CỦA LOÀI GIÁN...

1. Bạn không có gì để sợ ngoại trừ chính bản thân mình. 2. Biết cách lắng nghe tiếng nói của trái tim. 3. Hãy luôn là con gián cuối cùng tồn tại! 4. Cơ hội từ những thử thách. 5. Thay đổi tầm nhìn. 6. Hãy có đôi mắt sau lưng! 7. Hãy hành động trong khi kẻ địch còn đang phân vân. 8. Nghỉ ngơi để có sức khỏe hành động. 9. Đừng ở đó khi ánh sáng chiếu vào. 10. Những thứ không hủy diệt được bạn...


TƯ LIỆU  (49 bài)

Free life...!;))

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Time...